История на НУЦТИ

„Национален университетски център за творчество и иновации“ към СУ „Св. Климент Охридски“ е разкрит на 30 ноември 2022 година с решение на Академическия съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Протокол N 2, 2022 г., решение по т.10).

Инициатива за създаване на „Национален университетски център за творчество и иновации към СУ „Св. Климент Охридски“, от една страна, се явява естествено продължение и наследява продължителната традиция за новаторство и творчество от историята на българската духовност (например „За писмената” на Черноризец Храбър), както и на нашия Университет от самото му създаване (дори и от преди това, ако се съгласим с думите на френския посланик Годар, който в приветствието по повод 50-годишния юбилей на Софийския университет от май 1939 г. посочва, че „нашите стари френски университети поздравяват, прочее, вашия като техен съвременник. За някои от тях той е по-стар, защото от Охрид до София, от старата духовна столица до новата, връзката не е била прекъсвана.”), но от друга страна е пряко следствие от най-последните и съвременни академични постижения в областта.

През цялата си нова история Софийският университет се развива и утвърждава не само като академична и научна, но и като водеща образователна, обществена и интелектуално отговорна институция в страната. По-специално по въпросите на изобретяването, откривателството, нововъведенията и творчеството се работи активно теоретично и приложно през последните повече от 50 години.

Прочети повече


Публикувано на

в