Фестивал „Идеите, които променят света“

НУЦТИ, в партньорство с Фондация „Еврика“, обявяват Национален фестивал „Идеите, които променят света” за детски и ученически открития, изобретяване и проектиране, с цел да се популяризира идеята за учениците и децата като иноватори и творци, както и за популяризиране на идеята за откривателството в училище

2 юни, 2024 г., 10:00-16:00 часа

СУ „Св. Климент Охридски“, кампус Изток,

бул. Цариградско шосе 125, 4 блок (на Философски факултет)

Инициативата се води от идеята за единството на творческия процес и личностното развитие на всяко човешко същество. Целта на събитието е да предложи подкрепа и да стимулира нагласите и работата за творчество и иновации у учениците и децата.

Във фестивалната програма ще бъдат представени, а най-добрите – отличени:

  • ученически и детски идеи и проекти за решаване на реални проблеми по нов, нетрадиционен начин, както и
  • представяния на най-важните открития, изобретения, проектирания, които са в основата на развитието на науката и технологиите, хуманитарните и социалните науки, изкуствата и спорта, социалните дейности (политика, икономика, забавления и т.н.).

Допустими участници. Във фестивала могат да участват всички деца и ученици от предучилищен, начален, прогимназиален, първи и втори гимназиален етап. Допускат се индивидуални и екипни разработки.

Начин на представяне на идеите: есе или друг словесен начин, презентация, демонстрация или драматизация.

Всички получени заявки ще бъдат разгледани от комисия по подбор. Организаторите ще уведомят авторите на предложенията, дали са допуснати до участие във фестивала, по електронен път в срок до 15.05.2024 г. Няма такса за участие.

Заявки за участие се приемат онлайн в срок до 10.05.2024 г. на: https://lablap.typeform.com/festival

С подкрепата на: Инова ООД, Опенкод Системс ООД, МД Лифт Сервиз ООД и Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД


Публикувано на

в