Академични ресурси

Кръгла маса „Процесът на иновации – откритие, изобретение, проектиране в обучението по философия“

Пояснения от проф. д.ф.н. Александър Андонов

Аудиозапис от Кръглата маса