Аудиозапис от Кръглата маса

Кръгла маса „Процесът на иновации- откритие, изобретение, проектиране“

4.11.2022 г

Част 1

ОТКРИВАНЕ

1:00-6:00 мин. – д-р Митренцева: Откриване

1. ЗАЯВЕНИ ИЗКАЗВАНИЯ (6:00-45:00 мин.)

6:00-28:20 мин. – проф. Андонов: Изказване

Част 2

2. ДИСКУСИЯ (45:20-1:22:20 мин.)

30:40-45:00 мин. – проф. Дафов: Изказване

45:20 – д-р Митренцева: Откриване на дискусията

46:15-53:00 – д-р Качакова: Изказване в дискусия

54:20-1:05:45 – проф. Дафов

Част 3

1:05:54-1:10:18 мин. – проф. Андонов

1:10:50-1:11:50 – д-р Митренцева

1:12-1:16 – проф. Дафов

1:17-1:17:20 – д-р Митренцева

1:17:40-1:22:00 – проф. Андонов

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНИЦИАТИВИ (1:22:20-1.33.46 мин.)

1:22:20 – д-р Митренцева: Откриване

1:26:40-1:29:28 – проф. Дафов

1:30:40-1:33:46 – д-р Митренцева