Категория: Новини

 • Пилотно издание на фестивала „Идеите, които променят света“

  Пилотно издание на фестивала „Идеите, които променят света“

  На 2 юни, с домакинството на Философски факултет, се проведе финалният етап на пилотното издание на Фестивал за творчество и иновации „Идеите, които променят света“, организиран съвместно от Националния университетски център за творчество и иновации (НУЦТИ) към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и фондация „Еврика“. Събитието откриха Ректора проф. Георги Вълчев, декана на Философски факултет,…

 • Програма за фестивал ФЕСТИВАЛ „ИДЕИТЕ, КОИТО ПРОМЕНЯТ СВЕТА“

  ФЕСТИВАЛ „ИДЕИТЕ, КОИТО ПРОМЕНЯТ СВЕТА“, ПИЛОТНО ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАТОРИ: НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСТВОИ ИНОВАЦИИ КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“И ФОНДАЦИЯ ЕВРИКА ДОМАКИН: ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Представяния на участниците и връчване на удостоверения и отличия: 2.06.2024 г. СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, блок IV ПРОГРАМА 10.00-10.15 ч. Посрещане и регистрация на…

 • Интервю на Венета Гаврилова с проф. Веселин Дафов ПО БНР в Предаването “За думите“

  https://bnr.bg/hristobotev/post/101979403 Снимка: Венета Гаврилова (БНР)

 • Фестивал „Идеите, които променят света“

  НУЦТИ, в партньорство с Фондация „Еврика“, обявяват Национален фестивал „Идеите, които променят света” за детски и ученически открития, изобретяване и проектиране, с цел да се популяризира идеята за учениците и децата като иноватори и творци, както и за популяризиране на идеята за откривателството в училище 2 юни, 2024 г., 10:00-16:00 часа СУ „Св. Климент Охридски“,…

 • Обучение на учители – ръководители на училищни центрове за творчество и иновации

  Обучение на учители – ръководители на училищни центрове за творчество и иновации

  Успешно завърши пилотният курс на тема „Създаване и ръководство на училищни центрове за творчество и иновации“, реализиран от екип на НУЦТИ, с финансовата подкрепа на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. В него взеха участие 24 учители от училищата в Средногорието (Златица, Пирдоп и Челопеч), както и от Академията за таланти – с. Розово (Казанкък). За…

 • Мисия

  НУЦТИ развива познанието в областта на творчеството и иновациите и работи за създаването на знания, умения, компетентности и нагласи за творческо и иновативно мислене и поведение. Специално внимание обръща на младите хора – деца, ученици и студенти. Центърът предлага и популяризира творчески и иновативни решения сред заинтересованите страни, създавайки постоянно действащи мрежи за обмен на…

 • Предмет на дейност

  Предмет на работата на НУЦТИ е да обединява академичния състав на всички факултети и департаменти на Университета и на други основни и обслужващи звена на СУ „Св. Климент Охридски“ за дългосрочна академична, научноизследователска, научно-приложна и проекционна дейност за създаване, изучаване, насърчаване и подпомагане процесите на откривателството, изобретяването, иновациите, творчеството и проектирането. Дейността на НУЦТИ е…

 • История на НУЦТИ

  „Национален университетски център за творчество и иновации“ към СУ „Св. Климент Охридски“ е разкрит на 30 ноември 2022 година с решение на Академическия съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Протокол N 2, 2022 г., решение по т.10). Инициатива за създаване на „Национален университетски център за творчество и иновации към СУ „Св. Климент Охридски“, от…