Контакти

За връзка с НУЦТИ пишете ни на:
contact@nucci.uni-sofia.bg

Можете да следите за дейността на центъра и на Фейсбук страницата:
@nuccibg

Директор на НУЦТИ:
проф. д-р Веселин Дафов

Адрес:
гр. София 1504, бул. Цар Освободител 15