Обучение на учители – ръководители на училищни центрове за творчество и иновации

Успешно завърши пилотният курс на тема „Създаване и ръководство на училищни центрове за творчество и иновации“, реализиран от екип на НУЦТИ, с финансовата подкрепа на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. В него взеха участие 24 учители от училищата в Средногорието (Златица, Пирдоп и Челопеч), както и от Академията за таланти – с. Розово (Казанкък). За обучението от 34 академични часа се присъждат по два кредита. То бе съществена част от усилията ни за реализиране визията на НУЦТИ е подготовката и подпомагането на педагогически специалисти за развитие на центрове/клубове за творчество и иновации в училище. Обучението спомага да се изградят и развият визия за смисъла, значимостта и развитието на творчеството и иновациите в училище; както и да се формират/развият уменията за работа с ученици за отключване и стимулиране на иновативни нагласи и творческа работа и за създаване на условия за творчески постижения в обществото – науката, образованието, изкуствата, технологиите, социалните дейности и спорта – в екип с колеги специалисти в отделни академични, научни, социални и художествено-творчески области. Екипът на НУЦТИ продължава сътрудничеството с колегите в подкрепа на тяхната дейност по иницииране и ръководене на творчески и иновационни процеси в училищата.


Публикувано на

в