Програма за фестивал ФЕСТИВАЛ „ИДЕИТЕ, КОИТО ПРОМЕНЯТ СВЕТА“

ФЕСТИВАЛ „ИДЕИТЕ, КОИТО ПРОМЕНЯТ СВЕТА“, ПИЛОТНО ИЗДАНИЕ

ОРГАНИЗАТОРИ: НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСТВО
И ИНОВАЦИИ КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
И ФОНДАЦИЯ ЕВРИКА

ДОМАКИН: ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Представяния на участниците и връчване на удостоверения и отличия: 2.06.2024 г.

СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, блок IV

ПРОГРАМА

10.00-10.15 ч. Посрещане и регистрация на участниците

10.15-10.45 ч. Откриване и приветствия

проф. д-р Георги Вълчев, Ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

проф. д.пс.н. Соня Карабельова, декана на Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

г-н Григор Цанков, изпълнителен директор на фондация „Еврика“

проф. д-р Веселин Дафов, директор на НУЦТИ, СУ „Св. Климент Охридски“

Представяния на участниците по възрастови групи

Начален училищен етап, I-IV клас и прогимназиален етап, V-VII клас

10.45-10.55 ч. Божидар Генчев, ученик от 97 СОУ „Братя Миладинови“, гр. София.

„Иновативен начин на преподаване по компютърно моделиране – от ученик на съученици. Създаване на компютърни игри.“

10.55-11.10 ч. Екип Божилови – Катерина (12г.) и Йоан (8г.), 22 СЕУ „Георги Сава Раковски“, гр. София. „Деца да вдъхновят други деца, да погледнат към науката и Космоса.“

11.10-11.15 ч. Теодора Габровска, 19 СУ ,,Елин Пелин“, гр. София.

„Децата, най-добрите учители“ – представяне на есе.

11.15-11.25 ч. Георги Ангушев, 199 ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов“, гр. София.

„Ще ви разкажа за науката трибология. На нея човечеството дължи едни от най-ранните си постижения, а хилядолетия по-късно, тя влияе върху живота ни по нов и изобретателен начин“

11.25-11.40 ч. Марио Арнаудов, 199 ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов“, гр. София. „Цел на изследването: да проучим възможно ли е парамагнитна сплав да развие феромагнитни свойства.“

11.40-11.50 ч. Оксана Рашева и Стефан Петров, 199 ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов“, гр. София. „Трансфер на знания относно предизвикателствата и перспективите, свързани с ITER.“

11.50-12.07 ч. Агенция Патент Сервиз – Хелена Митева и Тервел Митев.„Цифрова писменост за комуникация с и между хора със зрителни, говорни и слухови увреждания“

12.07 – 13.00 ч. обедна почивка

Първи гимназиален етап, VIII-X клас

13.00-13.15 ч. Ивон Шейнова, 15 СУ „Адам Мицкевич“, гр. София.

„За да се промени светът, трябва да се променим първо ние, хората.“

13.15-13.30 ч. Живко Зидаров, ЧЕУ „Леонардо да Винчи“, Добрич.

„Как синият светодиод промени света“

13.30-13.40 ч. Ярослав Басков, МГ „д-р Петър Берон“, гр. Варна.

„Многофункционален робот-вездеход-амфибия за измерване, наблюдение и почистване „АННА“.

Втори гимназиален етап, XI-XII клас

13.40-13.55 ч. Кристиян Петров, ППМГ „Никола Обрешков“, Казанлък.

„Един от основните проблеми пред човечеството е продоволственият. Настоящият проект разглежда начините той да бъде преодолян с помощта на цианобактерии суперхрани.“

13.55-14.10 ч. The Tech gurus, Американски колеж, гр. София.

„Дигитална холограма с цел аудио – визуални ефекти като част от презентация в класната стая и използване на изкуствен интелект и 3D технологии.“

14.10-14.20 ч. Цветомир Петров, 18 СУ „Уилям Гладстон“, гр. София.

„Моята идея е да представя по един забавен начин изумителни и очарователни научни открития, които са променяли и продължават да променят света.“

14.20-15.20 ч. кафе пауза и заседание на фестивалното жури

15.20 ч. Връчване на удоставерения и отличия. Закриване на фестивала.


Публикувано на

в